UCHAZEČI PŘIJATI NA ZÁKLADĚ VYDÁNÍ NOVÉHO ROZHODNUTÍ dne 23. 6. 2020

Výsledky hodnocení přijímacího řízení SŠ, denní forma, pro studijní obor PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA z 3. 6., 4. 6., 5. 6. a 8. 6. 2020

 

pdf-icon Výsledky 23.6.2020 – rozhodnutí o přijetí na základě nového rozhodnutí