UCHAZEČI PŘIJATI NA ZÁKLADĚ VYDÁNÍ NOVÉHO ROZHODNUTÍ dne 1. 7. 2020

Výsledky hodnocení přijímacího řízení SŠ, denní forma, pro studijní obor PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA z 3. 6., 4. 6., 5. 6. a 8. 6. 2020, náhradní termín školní PZ 19. 6., náhradní termín JPZ 23. 6. 2020

pdf-icon Výsledky 1.7.2020 – rozhodnutí o přijetí na základě nového rozhodnutí