Třídní schůzky pro rodiče 1. ročníků SPgŠ

termín: pondělí 31. 8. 2020 15.00 

místo: aula školy

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ vzhledem k předpokládanému počtu osob ve vnitřních prostorách školy:

Prosíme rodiče o dodržování následujících hygienických opatření:

 

Děkujeme. 

Prosíme o rodiče, aby si na třídní schůzky přinesli vlastní psací potřeby. 

Po třídních schůzkách je možno potvrdit rodičům přinesené tiskopisy.

 

V Kroměříž 26. 8. 2020 Mgr. Jana Vítková

ředitelka školy