Třídní schůzky

Tímto srdečně zveme rodiče našich žáků na třídní schůzky!

Program dne rodičů 15. 11. 2019

14.00 – 14.30 individuální pohovory s vyučujícími
14.30 – 15.30 třídní schůzky
15.30 – 17.00 pohovory s vyučujícími
16.00 – schůzka rodičů sborových tříd v hudebně, členská schůze