Tradiční jarní koncert netradičně

20. dubna 2015 jsme v aule naší školy přivítali sborovým zpěvem jaro. Jarní koncert pěveckého sboru se stal tradicí již za pana profesora Štěpánka. Na letošním vystoupení se ovšem nepodílely jen Zpěvuleny od nás, ale pan profesor Jablunka přizval k hostování i další dva pěvecké sbory, a to Dětský pěvecký sbor ZVONKY ZUŠ Hulín se sbormistrem Miroslavem Uhlířem a Smíšený pěvecký sbor Konzervatoře P. J. Vejvanovského se sbormistryní Lenkou Poláškovou. Důstojně jsme tak oslavili příchod jara a současně se oficiálně rozloučili s maturantkami, pro které byl tento koncert posledním vystoupením s naším pěveckým sborem. Děkujeme všem vystupujícím a panu profesoru Jablunkovi za organizaci celého skvělého večera.

Dívčí pěvecký sbor SPgŠ Kroměříž