Termín konání jednotlivé zkoušky

Konkrétní termín konání jednotlivé zkoušky, která svým obsahem o formou odpovídá profilové části maturitní
zkoušky pro jarní zkušební období 2019 (ve školním roce 2018/2019)

termíny jednotlivé MZK 2019

Komise:

komise jednotlivá zkouška 2019