SPECIÁL: LETOŠNÍ MATURANTI MOHOU do 13. 8. 2021 ZÍSKAT BONUS: JAK?

V současné době se do popředí zájmu pro další studium dostaly obory, které absolventům dávají možnost pomáhat ohroženým skupinám. Nejen zdravotní obory, ale také studium se zaměřením na SOCIÁLNÍ PRÁCI zaznamenalo převis zájmu letošních maturantů. NAŠTĚSTÍ EXISTUJÍ I OBORY S BONUSEM – TEDY MOŽNOSTÍ VĚNOVAT SE KVALIFIKOVANÉ SOCIÁLNÍ PRÁCI (pomoc lidem s hendikepem, práce se seniory, terénní sociální práce a jiné) A NAVÍC SI DYNAMICKY VOLIT I DALŠÍ KVALIFIKOVANÉ ZAMĚŘENÍ V PEDAGOGICKÉ PROFESNÍ DRÁZE (práce s dětmi, mládeží).

Právě tak je koncipovaný moderní studijní obor: SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA. Unikátní propojení pro praxi. 4v1! Aktuálně máme možnost nabídnout zájemců volná místa ke studiu – NUTNOST PODAT PŘIHLÁŠKU DO 13. 8. 2021. * Dejte to vědět všem, kteří chtějí být ve své profesi užiteční pro druhé!

https://sites.google.com/ped-km.cz/studuj-pomahej