Seznam přijatých uchazečů po odvolání a náhradním termínu k 22. 5. 2017

Rozhodnutím ředitelky školy byli dne 22. 5. 2017 přijati na uvolněná místa a po náhradním termínu PZ na obor  PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA tito uchazeči.

pdf-icon Přijati po odvolání a NT 2017 k 22. 5. 2017 

Žádáme uchazeče, aby svůj úmysl nastoupit do 1. ročníku SPgŠ zároveň sdělili obratem  na některý z těchto kontaktů: tel. 571 428 731, mob. 603 811 060, e-mail: e.safarikova@ped-km.cz