Projektové dny

PUTOVÁNÍ HANOU
Ve dnech 24. – 26. 6. 2015 se 22 studentek 2. A se svými pedagogy R. Dluhošovou a J. Jablunkou vydalo na třídní výlet do Loštic.
V rámci hudebně-češtinářského projektu „PUTOVÁNÍ HANOU“. V této hanácké metropoli tvarůžků jsme poznali jak místní zvyky a tradice, nářečí i lidové písně, tak samozřejmě historii a současnost místní speciality. Kromě muzea Olomouckých tvarůžků jsme po prohlídce města a jeho okolí absolvovali exkurzi v Památníku Adolfa Kašpara, významného malíře a ilustrátora. Cestou se všude zpívalo, při návštěvě školy jsme rozezpívali žáky i učitele, večerní program pak zpestřilo karaoke. Naše putování zakončilo zdařilé vystoupení na Benefičním koncertě v loštické synagoze, kde jsme kromě klasického programu přednesli tři židovské písně a společně se sborem Švestky na víně místní lidovku Ten bózovské zámek. Plni nevšedních zážitků a nových chutí jsme se vrátili domů a máme na co vzpomínat. Velké poděkování patří naší spolužačce Markétě Tiché a její rodině za skvělou organizaci, zázemí i pohostinnost!
NEVIDITELNÁ OLOMOUC
V rámci projektu pedagogika psychologie jsme navštívili výstavu Nevidiltelná Olomouc – jedná se zážitkovou výstavu přibližující svět nevidomých. Studenti si v absolutní tmě vyzkoušeli pohybovat se bez – pro něj nejdůležitějšího smyslu – bez zraku.

DIVADLO FÓRUM
studenti druhých ročníků si pro žáky základních škol připravili představení divadla fórum. Studenti na jevišti ukázali aktuální problémy, které žáci základních škol řeší: šikanu, problematiku bohatství a chudoby, kyberšikany.
Diváci byli velmi pozorní a hercům se na jevišti pěkně dařilo. Přestože školní rok tím skončil, představení budou studenti reprizovat i v následujícím školním roce.

ZÁBAVNÉ PŘÍRODNÍ VĚDY
V rámci projektových dnů jsme si prohlédli ve středu 24.6. výstavu Hry a klamy v Muzeu Kroměřížska. Vyzkoušeli jsme si zajímavé pokusy z fyziky a řešili hlavolamy. Všem doporučujeme. V pátek 26.6. jsme se prošli Podzámeckou zahradou a poznali ji trochu jinak díky komentované prohlídce.

SÁZAVA
Jedenáct lodí z „pajdy“ splulo řeku Sázavu. Úsek Sázava-Píkovice, což je asi 50 km po vodě, zvládli za tři dny a tři noci:) Bilance je ohromná: 2 lodě se udělaly, 17 zvládnutých jezů, 1 akrobatický kousek do vody, 1 nezvěstný batoh, 136 otáček na jednu konkrétní loď a 1259 trefených kamenů.
Posádka je ale šťastná, takže zase příště: AHÓÓÓJ!

BOOMWHACKERS 
Dne 24.6.2015 nacvičila skupina studentek z prvních a třetích ročníků několik písní na alternativní obdobu Orffových nástrojů. Jedná se o ozvučné plastové tyče. Práce  se sadou Boomwhackers napomáhá rytmickému cítění, týmové spolupráci a skýtá radost z nacvičených melodií. Ústřední melodii z filmu „Piráti z Karibiku“ měly možnost studentky předvést na školním dvoře v rámci výtvarného happeningu.