Program na podporu prevence rizikového chování – Otevřená pajda

V listopadu byl ukončen na naší škole program na podporu prevence rizikového chování – Otevřená pajda. Tento projekt byl financován z dotačního programu Zlínského kraje.

Projekt zahrnoval aktivity jak pro žáky (prožitkové vzdělávací programy s tématem rasismu a xenofobie Kelly a Anna a Šíp času –Sdružení D Olomouc), tak pedagogy (seminář Jak zvládat zátěžové situace v učitelské profesi – PaedDr. Věra Facová, seminář Klima sborovny – PhDr. David Čáp).