Přípravný kurz k přijímacím zkouškám na SPgŠ

Obsahem kurzu bude praktická příprava na školní přijímací zkoušku v oblastech:

Kurzy jsou určeny pro aktuální uchazeče o studium čtyřletého oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika přihlašující se k přijímacímu řízení 2019.

Termíny: pátek 8. února 2019 a pátek 8. března 2019
vždy v odpoledních hodinách v budově školy. 

Rozsah kurzu: 6 hodin 

Časový harmonogram bude přizpůsoben dle zájmu o kurz.

Předpokládají se 2 odpolední bloky ve 2 termínech po 3 hodinách (14:00 – 17:00). 

Poplatek za kurz200,- Kč (platba převodem na účet školy po potvrzení přijetí přihlášky do kurzu)

Lektoři: pedagogové školy

Maximální počet přihlášených uchazečů na 1 kurz je 30.

Přihlášky:  kurz je již naplněn a není možné se přihlásit!

Další informace: Účast na kurzech je dobrovolná a nezapočítává se do hodnocení přijímacího řízení.

Další informace ke kurzu a požadavcích v jednotlivých výchovách poskytneme na základě telefonické domluvy na čísle   571 428 735

HV: Mgr. Jiří Jablunka – j.jablunka@ped-km.cz

JP: Mgr. Romana Dluhošová – r.dluhosova@ped-km.cz

Kritéria SŠ 2019-2020