Přípravný kurz k přijímacím zkouškám na SPgŠ 2020

Obsahem kurzu bude praktická příprava na školní přijímací zkoušku v oblastech:

Kurzy jsou určeny pro aktuální uchazeče o studium čtyřletého oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika přihlašující se k přijímacímu řízení 2020.

Termíny: pátek 21. února 2020 a pátek 27. března 2020
vždy v odpoledních hodinách v budově školy. 

Rozsah kurzu: 6 hodin 

Časový harmonogram bude přizpůsoben dle zájmu o kurz.

Předpokládají se 2 odpolední bloky ve 2 termínech po 3 hodinách (14:00 – 17:00). 

Poplatek za celý kurz: 300,- Kč     (platba převodem na účet školy po potvrzení přijetí přihlášky do kurzu)

Lektoři: pedagogové školy

Maximální počet přihlášených uchazečů na 1 kurz je 30.

Přihlášky:  kapacita kurzu je již plná

Další informace: Účast na kurzech je dobrovolná a nezapočítává se do hodnocení přijímacího řízení.

 

Další informace k odborné stránce kurzu a požadavcích v jednotlivých výchovách poskytneme na základě telefonické domluvy na čísle   571 428 735

HV: Mgr. Jiří Jablunka (j.jablunka@ped-km.cz)

JP:Mgr. Romana Dluhošová (r.dluhosova@ped-km.cz)