PŘÍPRAVNÝ E-KURZ 2021 ke ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE na SPgŠ

Letošní plánované přípravné kurzy ke školní přijímací zkoušce (SŠ) jsme vzhledem k situaci protiepidemických opatření nuceni nabízet formou online konzultací.

Veškeré informace o studiu oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, stejně jako virtuální prohlídku školy naleznete na speciální webových stránkách školy: https://sites.google.com/ped-km.cz/dod.

Na stejném odkazu jsou vysvětleny uchazečům požadavky přijímacího řízení, včetně názorných ukázek k průběhu školní přijímací zkoušky (ověřování hudebních a jazykových předpokladů) formou jednotlivých video-lekcí: https://sites.google.com/ped-km.cz/dod

Pro zájemce o studium nabízíme přípravný e-kurz ke školní přijímací zkoušce. Obsahem kurzu bude ověření hudebních a jazykových dovedností uchazeče (požadované dovednosti jsou představeny ve video-lekcích viz výše) a praktická příprava na školní přijímací zkoušku v oblastech:

Kurzy jsou určeny pro aktuální uchazeče o studium čtyřletého oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika přihlašující se k přijímacímu řízení 2021.

Termíny: pátek 12. února 2021 v čase 14–17 hodin (rozsah 1 kurzu = 2x 90 minut)

                v případě velkého zájmu uchazečů i pátek 19. února 2021 (2. skupina)

Realizace: online (Google Meet) – přihlašovací odkaz Vám bude zaslán emailem

Přesný časový harmonogram a rozdělení do skupin bude přizpůsoben dle zájmu o kurz. V případě potřeby bude rovněž připraven pokračovací kurz v měsíci březnu 2021.

Kurzovné: zdarma

Lektoři: pedagogové školy

Maximální počet přihlášených uchazečů na 1 kurz je 100.

Přihlášky:  v tuto chvíli je již na kurz nelze přihlásit

Další informace: Účast na kurzech je dobrovolná a nezapočítává se do hodnocení přijímacího řízení.

Prosíme uchazeče, aby se na kurz přihlašovali až po zhlédnutí video-lekcí ke školní přijímací zkoušce z HV a jazykového projevu https://sites.google.com/ped-km.cz/dod. Děkujeme.

Těšíme se na Vás.