Přijímací řízení SŠ – vzor zpětvzetí odvolání

V případě, že zákonný zástupce chce vzít zpět zaslané odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí syna/dcery, může použít vzor v příloze a zaslat poštou nebo emailem (sken, fotografie s PODPISEM) na adresu j.vitkova@ped-km.cz