Přijímací řízení SŠ – přijatí žáci na uvolněná místa k 17. 5. 2018

 

pdf-icon Přijati na uvolněná místa k 17. 5. 2018

Žádáme uchazeče, aby svůj úmysl nastoupit do 1. ročníku SPgŠ zároveň sdělili obratem  na některý z těchto kontaktů:

tel. 571 428 731, mob. 603 811 060, e-mail: e.safarikova@ped-km.cz