Přijímací řízení SŠ obor 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika – OZNÁMENÍ

Vážení uchazeči,

na základě autoremedury již nelze přijat žádného dalšího uchazeče, kapacita oboru je naplněna. Všechna odvolání, která nebylo možno autoremedurou vypořádat, budou předána v zákonné lhůtě Krajskému úřadu Zlínského kraje k vypořádání.

Mgr. Jana Vítková, ředitelka školy

V Kroměříži 27 5. 2019