Přijímací řízení pro studijní obor VOŠ Předškolní a mimoškolní pedagogika (75-31-N/03) uchazeči přijati na uvolněná místa (autoremedura) k 15. 7. 2019

Rozhodnutím ředitelky školy byli dne 15. 7. 2019 přijati na uvolněná místa tito uchazeči (pod registračními čísly):

16

30

43

51

18

Výsledková listina přijímacího PŘEDŠKOLKA_2019 autoremedura

Kritéria a požadavky pro přijímací řízení a způsob hodnocení jejich splnění na školní rok 2019 /2020 – obor: 75-31-N/03 – Předškolní pedagogika a mimoškolní pedagogika, forma: 3 leté denní studium / 1. kolo přijímacího řízení

kritéria přijímacího řízení VOŠ PMP 2019-2020