Přijímací řízení pro studijní obor SŠ Předškolní a mimoškolní pedagogika uchazeči přijati na uvolněná místa (autoremedura) k 22. 5. 2019

Rozhodnutím ředitelky školy byli dne 22. 5. 2019 přijati na uvolněná místa tito uchazeči (pod registračními čísly):

pdf-icon vysledkova_listina_spgs_2019_odvolání

Kritéria a požadavky pro přijímací řízení a způsob hodnocení jejich splnění na školní rok 2019 /2020 – obor: 75-31-M/01 – Předškolní pedagogika a mimoškolní pedagogika, forma: 4 leté denní studium / 1. kolo přijímacího řízení

pdf-icon Kritéria SŠ 2019-2020