Přijímací řízení pro studijní obor SŠ Předškolní a mimoškolní pedagogika uchazeči přijati na uvolněná místa (autoremedura) k 11. 5. a 16. 5. 2022

Rozhodnutím ředitelky školy byli dne 11. 5. a 16. 5. 2022 přijati na uvolněná místa tito uchazeči (pod registračními čísly):

Seznam přijatých uchazečů:

pdf-icon Seznam přijatých uchazečů_po autoremeduře_16_5_2022

Výsledková listina:

pdf-icon Výsledková listina_ po autoremeduře_16_5_2022

PŘIJAT na ODVOLÁNÍ (na AUTOREMEDURU)

Žádáme uchazeče, kteří byli přijati autoremedurou na uvolněná místa, aby informovali školu (telefon 603 811 060, 571 428 731, email j.kotkova@ped-km.cz), zda chtějí zaslat rozhodnutí o přijetí na odvolání poštou kvůli vyzvednutí již uplatněného zápisového lístku na jiné škole, nebo si převezmou rozhodnutí o přijetí osobně ve škole. Děkujeme.

Zároveň prosíme uchazeče přijaté na autoremeduru, kteří již nemají o studium na škole zájem, aby obratem tuto informaci sdělili na výše uvedené kontaktní údaje, aby bylo možno co nejdříve vyhovět odvolání dalších uchazečů v pořadí výsledkové listiny. Děkujeme.

Kritéria přijímacího řízení: