Přijímací řízení pro studijní obor SŠ Předškolní a mimoškolní pedagogika uchazeči přijati na uvolněná místa (autoremedura) k 11. 5., 16. 5. a 23. 5. 2022

Rozhodnutím ředitelky školy byli dne 11. 5., 16. 5. a 23. 5. 2022 přijati na uvolněná místa tito uchazeči (pod registračními čísly):

Seznam přijatých uchazečů:

pdf-icon Seznam přijatých uchazečů_po autoremeduře_23_5_2022

Výsledková listina:

pdf-icon Výsledková listina_ po autoremeduře_23_5_2022
Kapacita přijímaných uchazečů na SŠ je pro tuto chvíli naplněna. Škola obdržela 60 zápisových lístků. Odvolání, která nebyla autoremedurou (posunem hranice přijímaných uchazečů ve výsledkové listině) vypořádána kladně, budou předána Krajskému úřadu Zlínského kraje.
Zákonný zástupce má možnost zastavit správní řízení ve věci odvolání proti nepřijetí zasláním ZPĚTVZETÍ ODVOLÁNÍ na adresu školy nebo na email j.vitkova@ped-km.cz. Vzor zpětvzetí je zveřejněn na webových stránkách. V takovém případě bude správní řízení zastaveno a nebude postoupeno Krajskému úřadu k vypořádání.

 

PŘIJAT na ODVOLÁNÍ (na AUTOREMEDURU)

Žádáme uchazeče, kteří byli přijati autoremedurou na uvolněná místa, aby informovali školu (telefon 603 811 060, 571 428 731, email j.kotkova@ped-km.cz), zda chtějí zaslat rozhodnutí o přijetí na odvolání poštou kvůli vyzvednutí již uplatněného zápisového lístku na jiné škole, nebo si převezmou rozhodnutí o přijetí osobně ve škole. Děkujeme.

Zároveň prosíme uchazeče přijaté na autoremeduru, kteří již nemají o studium na škole zájem, aby obratem tuto informaci sdělili na výše uvedené kontaktní údaje, aby bylo možno co nejdříve vyhovět odvolání dalších uchazečů v pořadí výsledkové listiny. Děkujeme.

Kritéria přijímacího řízení: