Přijímací řízení pro studijní obor SŠ Předškolní a mimoškolní pedagogika uchazeči přijati na uvolněná místa (autoremedura)

Přijímací řízení pro studijní obor SŠ Předškolní a mimoškolní pedagogika uchazeči přijati na uvolněná místa (autoremedura) dne 3. 6. 2021

Kritéria přijímacího řízení SŠ  Předškolní a mimoškolní pedagogika pro školní rok 2021/2022.