Přijetí prvních ročníků

Pár fotografických momentů z přijetí prvních ročníků na naši školu.

Tradiční seznamovací pobyt v Revice u Vizovic, který se konal v posledních prázdninových dnech. A následné pasování do řad prvních ročníků naší školy.