Pozvánka na informační schůzku rodičů žáků budoucích 1. ročníků

 

Tímto Vás zveme na nulté třídní schůzky, které se uskuteční ve čtvrtek 15. 6. 2017 v aule školy v 17.00 hodin.

Program třídních schůzek: