Pozvánka na informační schůzku rodičů žáků budoucích 1. ročníků

Vážení rodiče,

Vaše dcera nastoupí ke studiu oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika na Střední pedagogické škole v Kroměříži v září 2019.

Tímto Vás zveme na nulté třídní schůzky, které se uskuteční ve čtvrtek 20. 6. 2019 v aule školy v 17.00 hodin.

Program třídních schůzek:

 Těšíme se na setkání s Vámi.