POVINNOST NOSIT ROUŠKY VE ŠKOLÁCH OD ČTVRTKU 10.9.2020

Oznámení o povinnosti nosit ochranu dýchacích cest (roušky) ve vnitřních prostorách budov

Na základě rozhodnutí ministerstva zdravotnictví bude od 10. 9. 2020 povinnost nosit roušky uvnitř budov v ČR. Toto opatření se týká i škol.

Povinnost nosit roušky se vztahuje na společné prostory (chodby, šatny, sociální zařízení…). V tuto chvíli není specifikováno, zda se povinnost váže i na dobu výuky ve třídách. O této
skutečnosti budou žáci/studenti informováni zítra při vstupu do budovy školy a poučeni učitelem na začátku vyučovací hodiny.

Nadále platí hygienická opatření stanovená na začátku školního roku, tj. povinnost dezinfikovat si ruce při vstupu do budovy, povinnost zdržovat se v šatnách co nejkratší dobu,
povinnost pravidelného intenzivního větrání a povinnost dodržovat zásady osobní a respirační hygieny. Vstup do budovy školy se zakazuje osobám se zvýšenou tělesnou teplotou a příznaky respiračního onemocnění.