Pedagogická poema 2015

48. ročník národní přehlídky přednesu, čtení a improvizace žáků středních pedagogických škol Pedagogická poema proběhl ve dnech 9. až 12. listopadu na Vyšší odborné škole pedagogické a sociální a Střední pedagogické škole Kroměříž. Stejně jako v předchozích letech byli vyhlašovateli této přehlídky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Asociace středních pedagogických škol ČR. Bylo nám ctí, že nad letošním ročníkem převzali záštitu hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák a starosta Města Kroměříže Mgr. Jaroslav Němec.

Pondělní slavnostní zahájení proběhlo pod taktovkou sbormistra Mgr. Jiřího Jablunky a vystoupení Dívčího pěveckého sboru SPgŠ Kroměříž. Mezi oficiálními hosty byly i zakladatelky Pedagogické poemy Mgr. Jitka Dvořáková a paní Jindra Delongová.

V úterý proběhly tvořivé dílny pro žáky i pedagogy, ve středu pak samotná přehlídka, jíž se jako diváci zúčastnili dopoledne žáci 3. ročníku kroměřížských základních škol a odpoledne senioři.

Pro účastníky přehlídky byl připraven zajímavý doprovodný program. Nejen pro ně, ale i pro sociální partnery školy a sponzory zahráli v Domě kultury studenti ateliéru Výchovné dramatiky pro Neslyšící na DIFA JAMU v Brně divadelní představení Časoprostor. Účastníkům přehlídky byla určena historická prohlídka Kroměříže.

Pedagogické poemy se zúčastnilo 21 pedagogických škol z celé České republiky, což nakonec znamenalo 61 žáků, kteří předstoupili před publikum naplněné očekáváním, před pedagogický doprovod, své vrstevníky a v neposlední řadě před lektory, pod jejichž vedením v úterý pracovali. Dílnu přednesu vedli Mgr. Jiřina Lhotská, Mgr. et MgA. František Oplatek, dílnu čtení Mgr. Jan Anderle a  Mgr. Renata Vordová. Dílna improvizace pracovala pod vedením Mgr. Tomáše Doležala a Mgr. Michaely Puchalkové. Semináře pro učitele pro nás připravili a vedli MgA. Jana Machalíková, Mgr. Stanislav Nemrava a MgA. et Mgr. Roman Manda.

V souladu s požadavkem Asociace středních pedagogických škol ČR a na základě schůzky, která proběhla v lednu 2015 v Nové Pace, byli účastníci podle svých výkonů rozděleni do tří pásem, zlatého, stříbrného a bronzového, či chcete-li více poeticky, získali titul mistr, tovaryš a učedník.Blahopřejeme našim žákyním Andree Fojtíkové a Markétě Tiché k umístění ve zlatém pásmu a Karolíně Čechové k pásmu stříbrnému.

Přinášíme fotografie z celé přehlídky.
Tyto fotky a spoustu dalších najdete dále zde.

Připojte se k události na Facebooku!

slide4