Aktuality Elektronická Žákovská

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám na SPgŠ

Přípravný kurz k dovednostem z hudební výchovy a jazykového projevu

Otevřená hodina pro žáky prvního stupně ZŠ

Ve čtvrtek 13.12. 2018 jsme se studentkami opět uspořádaly otevřenou hodinu pro žáky prvního stupně ZŠ Komenského Kroměříž.

VÁNOČNÍ KONCERT

pondělí 17. prosince 2018, 18 hodin, aula školy

VÁNOČNÍ BENEFIČNÍ KONCERT na podporu Dne pro Zuzanku

neděle 16. prosince 2018, 15 hodin, Kongresové centrum Zlín

XII. Krajská konference k primární prevenci rizikového chování

Kroměříž se stala dne 13. 11. 2018 místem konání XII. Krajské konference k primární prevenci rizikového chování.

Nová fotogalerie

Zřídili jsme pro vás zcela novou Fotogalerii...

Rozvrh a suplování na webu

Novinka na našich stránkách.

BENEFIČNÍ KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY

pondělí 26. listopadu 2018, 19:30 hodin, kostel Nanebevzetí Panny Marie Kroměříž

FOTO: Halloween na pajdě 2018

Druhý ročník plný strašidel a duchů...