Aktuality Elektronická Žákovská

Přijímací řízení SŠ obor 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika – OZNÁMENÍ

Kapacita oboru je naplněna

Přijímací řízení pro studijní obor SŠ Předškolní a mimoškolní pedagogika uchazeči přijati na uvolněná místa (autoremedura) k 22. 5. 2019

Rozhodnutím ředitelky školy byli dne 22. 5. 2019 přijati na uvolněná místa tito uchazeči (pod registračními čísly):
pdf-icon vysledkova_listina_spgs_2019_odvolání
 

Přijímací řízení pro studijní obor SŠ Předškolní a mimoškolní pedagogika uchazeči přijati na uvolněná místa (autoremedura) k 17. 5. 2019

Rozhodnutím ředitelky školy byli dne 17. 5. 2019 přijati na uvolněná místa tito uchazeči (pod registračními čísly):
pdf-icon vysledkova_listina_spgs_2019_odvolání

Přijímací řízení pro studijní obor SŠ Předškolní a mimoškolní pedagogika uchazeči přijati na uvolněná místa (autoremedura) k 15. 5. 2019

Rozhodnutím ředitelky školy byli dne 15. 5. 2019 přijati na uvolněná místa tito uchazeči (pod registračními čísly):
pdf-icon vysledkova_listina_spgs_2019_odvolání

Přijímací řízení pro studijní obor SŠ Předškolní a mimoškolní pedagogika uchazeči přijati na uvolněná místa (autoremedura) ke 14. 5. 2019

Rozhodnutím ředitelky školy byli dne 14. 5. 2019 přijati na uvolněná místa tito uchazeči (pod registračními čísly):
pdf-icon vysledkova_listina_spgs_2019_odvolání

Pozvánka na informační schůzku rodičů žáků budoucích 1. ročníků

Pozvánka na třídní schůzky budoucích prvních ročníků, které se uskuteční ve čtvrtek 20. 6. 2019 v aule školy v 17.00 hodin.

Olympiáda v českém jazyce

Dne 10. 12. 2018 proběhlo školní kolo Olympiády v ČJ