Aktuality Elektronická Žákovská

Otvírání studánek – Pocta Bohuslavu Martinů

středa 26. 6. 2019, 19 hodin, Skleník Květné zahrady v Kroměříži

Přijímací řízení SŠ obor 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika – OZNÁMENÍ

Kapacita oboru je naplněna

Přijímací řízení pro studijní obor SŠ Předškolní a mimoškolní pedagogika uchazeči přijati na uvolněná místa (autoremedura) k 22. 5. 2019

Rozhodnutím ředitelky školy byli dne 22. 5. 2019 přijati na uvolněná místa tito uchazeči (pod registračními čísly):
pdf-icon vysledkova_listina_spgs_2019_odvolání
 

Přijímací řízení pro studijní obor SŠ Předškolní a mimoškolní pedagogika uchazeči přijati na uvolněná místa (autoremedura) k 17. 5. 2019

Rozhodnutím ředitelky školy byli dne 17. 5. 2019 přijati na uvolněná místa tito uchazeči (pod registračními čísly):
pdf-icon vysledkova_listina_spgs_2019_odvolání

Přijímací řízení pro studijní obor SŠ Předškolní a mimoškolní pedagogika uchazeči přijati na uvolněná místa (autoremedura) k 15. 5. 2019

Rozhodnutím ředitelky školy byli dne 15. 5. 2019 přijati na uvolněná místa tito uchazeči (pod registračními čísly):
pdf-icon vysledkova_listina_spgs_2019_odvolání