Aktuality Elektronická Žákovská

Vánoční koncert pěveckého sboru

pondělí 18. 12. 2017 v 18:00 hod. - aula školy

Program na podporu prevence rizikového chování – Otevřená pajda

více informací...

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří pro školní rok 2017/2018

Hallowenský den na pajdě

Úterý 31. října 2017 + fotky

Benefiční koncert Dívčího pěveckého sboru SPgŠ Kroměříž

čtvrtek 30. listopadu 2017 v 19:00 hod. chrám P. Marie v Kroměříži

VOŠka jede… A chystá novinku, kterou musíte vědět. A POSLAT JI DÁL!

Máme dobrou zprávu, pro všechny maturanty v závěru školního roku 2017/2018. Mnozí absolventi středních škol teprve v průběhu studia zjistí, čemu by se opravdu chtěli profesně věnovat. Mnozí také přijdou na to, že všeobecné či technicky zaměřené středoškolské vzdělání jim neumožňuje nastoupit do profesí s pedagogickým zaměřením. Právě pro lidi, kteří ví, že chtějí v budoucnu pracovat jako pedagog – nabízíme nový směr – novou cestu. Od školního roku 2018/2019 bude na VOŠPS v Kroměříži otevřen nový obor: PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA, po jehož absolvování mají naši úspěšní diplomovaní specialisté (DiS.) otevřené brány jako učitelé mateřských škol, dále se mohou uplatnit jako vychovatelé i pedagogové volného času v řadě institucí …

Změna adresy do webové aplikace Bakaláři

https://ped-km.bakalari.cz/bakaweb/next/login.aspx

Tradiční sportování na Airtracku letos opět bude

Více informací zde