Aktuality Elektronická Žákovská

Kritéria přijímacích zkoušek

Kritéria přijímacích zkoušek na obor SŠ i obory VOŠ

Sněhuláci pro Afriku

DĚTI POMÁHAJÍ DĚTEM 7.ROČNÍK - SNĚHULÁCI 2019

Ples Pedagogické školy Kroměříž 2019

Bude opět veselo, komu by se nechtělo!

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám na SPgŠ

Přípravný kurz k dovednostem z hudební výchovy a jazykového projevu

Otevřená hodina pro žáky prvního stupně ZŠ

Ve čtvrtek 13.12. 2018 jsme se studentkami opět uspořádaly otevřenou hodinu pro žáky prvního stupně ZŠ Komenského Kroměříž.

VÁNOČNÍ KONCERT

pondělí 17. prosince 2018, 18 hodin, aula školy

VÁNOČNÍ BENEFIČNÍ KONCERT na podporu Dne pro Zuzanku

neděle 16. prosince 2018, 15 hodin, Kongresové centrum Zlín

XII. Krajská konference k primární prevenci rizikového chování

Kroměříž se stala dne 13. 11. 2018 místem konání XII. Krajské konference k primární prevenci rizikového chování.

Nová fotogalerie

Zřídili jsme pro vás zcela novou Fotogalerii...