Aktuality Elektronická Žákovská

Výsledky hodnocení PZ po doplnění ke dni 22. 5. 2017

Výsledky hodnocení přijímacího řízení pro studijní obor PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA po doplnění hodnocení uchazeče v náhradním termínu a po doplnění uchazečů na uvolněná místa na základě autoremedury ke dni 22. 5. 2017
pdf-icon Přijati po odvolání a NT 2017 k 22. 5. 2017

Seznam přijatých uchazečů po odvolání a náhradním termínu k 22. 5. 2017

Rozhodnutím ředitelky školy byli dne 22. 5. 2017 přijati na uvolněná místa a po náhradním termínu PZ na obor  PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA tito uchazeči.
pdf-icon Přijati po odvolání a NT 2017 k 22. 5. 2017 
Žádáme uchazeče, aby svůj úmysl nastoupit do 1. ročníku SPgŠ zároveň sdělili obratem  na některý z těchto kontaktů: tel. 571 428 731, mob. 603 811 060, e-mail: e.safarikova@ped-km.cz

Seznam přijatých uchazečů po odvolání k 18. 5. 2017

Rozhodnutím ředitelky školy byli dne 18. 5. 2017 přijati na uvolněná místa na obor  PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA tito uchazeči.
pdf-icon Přijati po odvolání 2017 k 18. 5. 2017 
Žádáme uchazeče, aby svůj úmysl nastoupit do 1. ročníku SPgŠ zároveň sdělili obratem  na některý z těchto kontaktů: tel. 571 428 731, mob. 603 811 060, e-mail: e.safarikova@ped-km.cz

Seznam přijatých uchazečů po odvolání k 17. 5. 2017

Rozhodnutím ředitelky školy byli dne 17. 5. 2017 přijati na uvolněná místa na obor  PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA tito uchazeči.
pdf-icon Přijati po odvolání 2017 k 17. 5. 2017 
Žádáme uchazeče, aby svůj úmysl nastoupit do 1. ročníku SPgŠ zároveň sdělili obratem  na některý z těchto kontaktů: tel. 571 428 731, mob. 603 811 060, e-mail: e.safarikova@ped-km.cz

Seznam přijatých uchazečů po odvolání k 15. 5. 2017

Rozhodnutím ředitelky školy byli dne 15. 5. 2017 přijati na uvolněná místa na obor  PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA tito uchazeči.
pdf-icon Přijati po odvolání 2017
Žádáme uchazeče, aby svůj úmysl nastoupit do 1. ročníku SPgŠ zároveň sdělili obratem  na některý z těchto kontaktů: tel. 571 428 731, mob. 603 811 060, e-mail: e.safarikova@ped-km.cz

Promítání filmů Animág Kroměříž 2017

Pozvánka na promítání nejlepších animovaných filmů od tvůrců z 2. ročníku soutěže Animág Kroměříž 2017!

Výsledky hodnocení přijímacího řízení pro studijní obor PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA

Výsledky hodnocení přijímacího řízení pro studijní obor PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA z 12. 4., 18. 4., 19. 4. a 20. 4. 2017
pdf-icon Výsledková listina PZ SPgŠ 2017
V souladu s kriterií přijímacího řízení se započítávají body získané z testu ČJL a MAT v jednotné přijímací zkoušce do hodnocení přijímacího řízení koeficientem (např. 50 bodů z testu se rovná 30 bodů v přijímacím řízení).  

NABÍDKA: nové kurzy profesní kvalifikace

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky - KURZ a Chůva pro dětské koutky - KURZ

Otevíráme nové kurzy DVPP k šablonám pro školy

Nabídka vzdělávacích programů k šablonám pro školy

Jarní koncert

Srdečně všechny zveme na Jarní koncert pěveckého sboru, který se uskuteční 24. 4. 2017 v 19:00 hod. v aule SPgŠ Kroměříž.