Aktuality Elektronická Žákovská

Přijímací řízení pro studijní obor VOŠ Předškolní a mimoškolní pedagogika (75-31-N/03) uchazeči přijati na uvolněná místa (autoremedura) k 15. 7. 2019

Uchazeči přijati na uvolněná místa (autoremedura) k 15. 7. 2019

Oznámení o provozu školy během hlavních prázdnin

úřední hodiny kanceláře školy v době hlavních prázdnin: pondělí – pátek: 8.30 – 11.30 hodin

Otvírání studánek – Pocta Bohuslavu Martinů

středa 26. 6. 2019, 19 hodin, Skleník Květné zahrady v Kroměříži

Přijímací řízení SŠ obor 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika – OZNÁMENÍ

Kapacita oboru je naplněna

Přijímací řízení pro studijní obor SŠ Předškolní a mimoškolní pedagogika uchazeči přijati na uvolněná místa (autoremedura) k 22. 5. 2019

Rozhodnutím ředitelky školy byli dne 22. 5. 2019 přijati na uvolněná místa tito uchazeči (pod registračními čísly):
pdf-icon vysledkova_listina_spgs_2019_odvolání