Aktuality Elektronická Žákovská

Olympiáda v českém jazyce

Dne 10. 12. 2018 proběhlo školní kolo Olympiády v ČJ

VÁNOČNÍ KONCERT

pondělí 17. prosince 2018, 18 hodin, aula školy

VÁNOČNÍ BENEFIČNÍ KONCERT na podporu Dne pro Zuzanku

neděle 16. prosince 2018, 15 hodin, Kongresové centrum Zlín

XII. Krajská konference k primární prevenci rizikového chování

Kroměříž se stala dne 13. 11. 2018 místem konání XII. Krajské konference k primární prevenci rizikového chování.

Nová fotogalerie

Zřídili jsme pro vás zcela novou Fotogalerii...

Rozvrh a suplování na webu

Novinka na našich stránkách.

BENEFIČNÍ KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY

pondělí 26. listopadu 2018, 19:30 hodin, kostel Nanebevzetí Panny Marie Kroměříž

FOTO: Halloween na pajdě 2018

Druhý ročník plný strašidel a duchů...

FOTO: 100 let republiky

I my jsme si připomněli výročí vzniku naší republiky...