Aktuality Elektronická Žákovská

Ples Pedagogické školy Kroměříž 2019

Bude opět veselo, komu by se nechtělo!

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám na SPgŠ

Přípravný kurz k dovednostem z hudební výchovy a jazykového projevu

Otevřená hodina pro žáky prvního stupně ZŠ

Ve čtvrtek 13.12. 2018 jsme se studentkami opět uspořádaly otevřenou hodinu pro žáky prvního stupně ZŠ Komenského Kroměříž.

Olympiáda v českém jazyce

Dne 10. 12. 2018 proběhlo školní kolo Olympiády v ČJ

VÁNOČNÍ KONCERT

pondělí 17. prosince 2018, 18 hodin, aula školy

VÁNOČNÍ BENEFIČNÍ KONCERT na podporu Dne pro Zuzanku

neděle 16. prosince 2018, 15 hodin, Kongresové centrum Zlín

XII. Krajská konference k primární prevenci rizikového chování

Kroměříž se stala dne 13. 11. 2018 místem konání XII. Krajské konference k primární prevenci rizikového chování.

Nová fotogalerie

Zřídili jsme pro vás zcela novou Fotogalerii...

Rozvrh a suplování na webu

Novinka na našich stránkách.