Aktuality Elektronická Žákovská

Olympiáda v českém jazyce

Dne 10. 12. 2018 proběhlo školní kolo Olympiády v ČJ

Jarní koncert sboru

pondělí 8. dubna 2019, 18 hodin, aula školy

Termín konání jednotlivé zkoušky

Konkrétní termín konání jednotlivé zkoušky pro jarní zkušební období 2019

Hudební festival středních pedagogických škol v Kroměříži – zpráva

Tisková zpráva z festivalu

Výzva k podání nabídky – zadávací podmínky

Výzva k podání nabídky

Konverzační soutěž v anglickém jazyce

23. 1. 2019 se uskutečnilo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce.