Aktuality Elektronická Žákovská

Rozvrh hodin platný od 1. 10. 2016

Rozvrh hodin na šk. rok 2016/2017 Z důvodu druhého kola na obor Sociální pedagogika nastaly malé změny v rozvrhu.
pdf-icon Rozvrh_platný od 1.10.2016

NOVÁ ZKOUŠKA PROFESNÍ KVALIFIKACE: 69-017-M Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

VOŠPS a SPgŠ Kroměříž aktuálně rozšiřuje nabídku sobotního studia, tentokráte o zkoušku: 69-017-M Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Bližší informace najdete zde.  

DALŠÍ NOVÁ ZKOUŠKA PROFESNÍ KVALIFIKACE: 69-018-M Chůva pro dětské koutky

VOŠPS a SPgŠ Kroměříž aktuálně rozšiřuje nabídku sobotního studia, tentokráte o zkoušku profesní kvalifikace před autorizovanou osobou: 69-018-M  Chůva pro dětské koutky. Bližší informace najdete zde.

Informace pro žáky a studenty k nástupu do školy 1. září 2016

Informace k nástupu do školky + rozvrh hodin

NABÍDKA PROFESNÍ KVALIFIKACE BUDE ROZŠÍŘENA

DOBRÁ ZPRÁVA - nové příležitosti pro profesní kvalifikaci na naší škole byly úspěšně akreditovány: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro dětské koutky

Červen na pajdě

Měsíc červen byl ve znamení spousty akcí, výletů, happeningů....

Svátky písní se zlatou medailí

Mezinárodní sborový festival Svátky písní v Olomouci

Už se těšíme na prváky!

Seznam žáků 1. ročníků SPgŠ  

ANIMÁG KROMĚŘÍŽ 2016

ANIMÁG KROMĚŘÍŽ 2016 dočaroval a vyhlásil oceněné autory