Oznámení o vyhlášení ředitelského volna dne 27. 9. 2021

Ředitelka Vyšší odborné školy pedagogické a sociální a Střední pedagogické školy Kroměříž vyhlašuje v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. v pondělí 27. 9. 2021 z technických důvodů volný den.
Zdůvodnění:
• nutnost odstavení celé budovy školy od přívodu vody z důvodu výměny starých a nefunkčních ventilů na stupačkách