Oznámení o volbách do školské rady

Ředitelka školy vyhlašuje termín voleb do Školské rady VOŠPS a SPgŠ Kroměříž.

17. 5. 2021 od 9.00 hod. – 19. 5. 2021 do 15.30 hod. formou umožňující dálkový přístup prostřednictvím google formuláře.
Odkaz na formulář bude zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům zaslán přes Bakalář Komens, pedagogům přes jejich školní emailové účty.