Oznámení o provozu školy během hlavních prázdnin

Vzhledem k probíhajícím rekonstrukcím v budově školy v době hlavních prázdnin je provoz kanceláře od 1. 7. 2019 do 26. 8. 2019 omezen. V této době nebude možno z technických důvodů vydávat opisy či stejnopisy vysvědčení nebo potvrzení o absolvovaném studiu pro případy uznávání vzdělávání. Své žádosti adresujte Ing. Janě Kotkové (email j.kotkova@ped-km.cz, telefon 571 428 731 nebo 603 811 060). Žádosti budou vyřízeny po ukončení rekonstrukcí, tedy po 26. 8. 2019. Děkujeme za pochopení.

úřední hodiny kanceláře školy v době hlavních prázdnin:
pondělí – pátek: 8.30 – 11.30 hodin