Otvírání studánek – Pocta Bohuslavu Martinů

středa 26. 6. 2019, 19 hodin, Skleník Květné zahrady v Kroměříži

Koncert se koná u příležitosti 60. výročí úmrtí B. Martinů (1890–1959) v
rámci jubilejního 20. ročníku Festivalu Hudba v zahradách a zámku v
Kroměříži a Dnů zahrad a zámku Kroměříž 2019. V programu zazní vokální
tvorba B. Martinů z cyklů Česká říkadla, Petrklíč nebo z baletu Špalíček, ve
druhé části pak komorní kantáta Otvírání studánek.

Dívčí pěvecký sbor SPgŠ Kroměříž

sbormistr: Jiří Jablunka

sólisté: Zuzana Hradilová, Sára Zpěváková, Tadeáš Hoza

klavírní spolupráce: Eva Kočařová

hudební spolupráce: studenti Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž

Jakub Křivánek, Natálie Garguláková – housle, Barbora Housová – viola