ONLINE třídní schůzky

Ve dnech 25. – 26. listopadu 2020 17.00-18.00 hodin se budou konat ONLINE třídní schůzky.

25. listopadu 2020 budou třídní schůzky pro třídy 1B, 2A, 3B, 4B.

26. listopadu 2020 budou třídní schůzky pro třídy 1A, 2B, 3A, 4A.

Orientační časový plán:

Informace k přihlašování k třídním schůzkám byly odeslány na školní emailové účty studentů.