Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví + oznámení ředitelství školy o způsobu zajištění výuky

Oznámení ředitelství školy o způsobu zajištění výuky během mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020

web – domácí vzdělávání


Informace k vyhlášení nouzového stavu:

priloha_762541373_0_Informace k nouzovému stavu


Dle vyhlášení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se zakazuje  s účinností ode dne 11. března 2020:

A to na dobu neurčitou. Prosíme o sledování aktuálních informací na webu školy.

Mimořádné_opatření_-_uzavření_základních_středních_a_vysokých_škol_od_11._3._2020


Zakazují se s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová
a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční
a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy
a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to
do odvolání tohoto mimořádného opatření.

Mimořádné_opatření_-_zákaz_konání_akcí_nad_100_osob_od_18_hodin_dne_10._3._2020