Kroměříž bez hranic 2018

VOŠ PS  SPgŠ KROMĚŘÍŽ letos potřetí uspořádala projekt „Kroměříž bez Hranic“

3. 5. 2018 se v prostorách Kulturního domu v Kroměříži uskutečnil 3. ročník výchovně vzdělávacího projektu „Kroměříž bez Hranic“. Letošní celodenní program byl zaměřen na etnické menšiny a jejich spojení s minoritní společností. Soustředili jsme se na oblast kultury, náboženství, hodnot, životního stylu, umění, divadla a literatury. Akce se konala pod záštitou starosty Jaroslava Němce a radního Zlínského kraje pro oblast školství Petra Gazdíka a ve spolupráci s poslankyní Evropského parlamentu Michaelou Šojdrovou.

Organizační stránku zajistili pedagogové, žáci a studenti VOŠPS a SPgŠ Kroměříž v úzké spolupráci s pracovníky Domu kultury v Kroměříži a ve spolupráci s městem Kroměříž.

Stejně jako v loňském roce se prostory Domu kultury v Kroměříži naplnily rozmanitými aktivitami, prezentacemi a dílnami. Návštěvníci měli možnost užít si zdarma nevšední divadelní vystoupení, vyzkoušet tvůrčí nadšení hudební i výtvarné. Byly připraveny ukázky z umění japonské kaligrafie, stanoviště prezentující rozmanité kultury či vietnamský workshop s možností výroby vlastních vietnamských jarních závitků. Jako hudební finále vystoupila populární kapela Gipsy.cz v čele s Radoslavem Bangou, který také vedl dopolední preventivní program pro školy.