INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIU NA SŠ

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIU NA SŠ

Obor 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

Termín podání přihlášky ke studiu oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika na SŠ (obor 75-31-M/01) je 1. 3. 2021. Nejedná se o obor s talentovou zkouškou, na který by se přihláška měla podávat v měsíci listopadu!

Součástí přijímacího řízení není talentová zkouška, ale školní přijímací zkouška, kterou se ověřují předpoklady uchazečů z jazykových, hudebních a hudebně pohybových dovedností. Její konání se předpokládá v měsíci dubnu 2021.

Vzhledem k epidemiologické situaci a platným opařením vlády v souvislosti s covid-19 nebudou nyní konány dny otevřených dveří ani přípravné kurzy ke školní přijímací zkoušce. V tuto chvíli nelze stanovit přesný termín jejich realizace. 

Z výše uvedených důvodů pro Vás připravujeme webové stránky, na nichž naleznete jak informace ke studiu, prohlídku školy, tak požadavky ke školní přijímací zkoušce a zejména ukázky, jak taková zkouška probíhá a jaké dovednosti jsou po uchazečích požadovány. Věříme, že tento pestrý informační panel přispěje k větší informovanosti o nabízeném středoškolském oboru a pomůže Vám při rozhodování o dalším studijním a profesním směřování. Webové stránky – den otevřených dveří na SŠbudou zveřejněny v posledním listopadovém týdnu.

Možnost ověřování dovedností uchazečů z jazykového a hudebního projevu bude nabízena buď prezenční formou, v případě příznivé epidemiologické situace, nebo distančně přes aplikaci google meet, pokud bude stále omezen přístup veřejnosti do škol. Na ověřování se bude možno přihlásit přes online přihlášku (na konkrétní den, čas). Více informací bude uvedeno na webových stránkách ke dni otevřených dveří.

Přejeme Vám zodpovědnou volbu další studijní dráhy a těšíme se na setkání s Vámi.

Pěkné dny

Mgr. Jana Vítková
ředitelka školy