Informace o přijímacím řízení na obor Předškolní a mimoškolní pedagogika – SŠ

Informace o přijímacím řízení a o studiu ve školním roce 2018/2019 obor Předškolní a mimoškolní pedagogika

Kritéria a požadavky pro přijímací řízení a způsob hodnocení jejich splnění na školní rok 2018 /2019 – obor: 75-31-M/01 – Předškolní pedagogika a mimoškolní pedagogika, forma: 4 leté denní studium / 1. kolo přijímacího řízení

pdf-icon Kritéria a požadavky pro přijímací řízení 2018-2019

Přihlášky potvrzené základní školou společně s lékařským posudkem o zdravotní způsobilosti ke
vzdělávání (formulář ke stažení na webových stránkách školy) podávají zákonní zástupci žáků
(poštou nebo osobně) do 1. března 2018 ředitelce školy.

pdf-icon Informační leták Předškolní a mimoškolní pedagogika 

Přihláška ke studiu na SpgŠ:

Formulář o zdravotní způsobilosti:

doc_icon Osvědčení o zdravotní způsobilosti uchazeče 2018-19

Vzor odvolání:

doc_icon Vzor odvolání

Vzor zpětvzetí odvolání

doc_icon Vzor-zpětvzetí odvolání

Ilustrační testy k jednotlivé PZ na stránkách CERMATu najdete zde.