Informace k výuce od 26. 4. 2021

V týdnu od 26. 4. 2021 pokračuje distanční výuka všech tříd. Žákům 4. ročníků jsou umožněny skupinové konzultace k maturitním předmětům, rozpis konzultací je vyvěšen. Obnovuje se i praktické vyučování na SŠ a VOŠ, v naší škole v režimu blokové výuky (třídy 3A, 3B, 1SP, 2PP) počínaje týdnem  3. – 7. 5. 2021 v zařízeních praxe v místě bydliště. Další blok praxí proběhne na konci května- poloviny června (třídy 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 1SP, 1PP, 2PP) dle individuálního rozpisu.  Bližší pokyny k praxi jsou sdělovány Mgr. Dittrichovou na třídnických hodinách a vyučujícími praxe a pedagogiky v online výuce daných předmětů.

Ve dnech 3. a 4. 5. 2021 bude distanční výuka vedena výhradně formou asynchronních hodin z důvodu přijímacího řízení na SŠ, do něhož budou prezenčně zapojeni všichni vyučující. Online hodiny v tyto dny nebudou.
Děkujeme za pochopení.