Informace k testování 6. 9. a 9. 9. 2021

Testování 6. září

 1A a 1B se testuje na adaptačním kurzu. 

ostatní třídy:

 

 

Testování 9. září