Informace k přijímacímu řízení – VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA 1. kolo

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA 1. kolo

Z důvodu koronavirové situace a posunu termínu konání maturitních zkoušek na školách ve školním roce 2019/2020 proběhne vyhodnocení přijímacího řízení na VOŠ do konce měsíce června podle kritérií zveřejněných na webových stránkách školy.

Seznam přijatých/nepřijatých uchazečů bude zveřejněn v prvním červencovém týdnu na webu školy a nepřijatým uchazečům bude zaslána poštou rozhodnutí o nepřijetí.

Prosíme uchazeče, kteří mají podanou přihlášku ke studiu, aby nám obratem dodali maturitní vysvědčení, jakmile jim bude předáno střední školou, na níž maturitní zkoušku konali. Dodání kopie maturitního vysvědčení je nezbytnou podmínkou pro přijetí ke studiu.

Prosíme uchazeče, kteří neuspěli u maturitní zkoušky, a tedy nyní nemohou doložit maturitní vysvědčení, aby nám tuto skutečnost oznámili na adrese j.kotkova@ped-km.cz, telefon 603 811 069.

 

Kontaktní osoba pro přijímací řízení VOŠ:

Ing. Jana Kotková – email: j.kotkova@ped-km.cz, telefon 603 811 069.