Informace k organizaci výuky od 7. 12. 2020

Dobrý den,

od 7.12.2020 vstupuje v platnost PES 3 pro školství, což znamená rotační výuku pro žáky a studenty jiných než závěrečných ročníků. Závěrečné ročníky se vzdělávají prezenčně ve školách již od 25.11.2020.

Pro přehlednost uvádíme rozpis výuky na období následujících 14 dnů (7. – 11. 12. a 14. – 18. 12. 2020):

Výuka probíhá podle rozvrhu hodin platného do říjnového uzavření škol. Drobné úpravy se mohou týkat aktuálního týdne, suplování z důvodu nemoci či jiných překážek na straně zaměstnance.

Rozvrh hodin je dostupný v aplikaci Bakalář a na webu školy. Třídy, které mají příští týden distanční výuku, mají v rozvrhu hodin vyznačeno, která hodina proběhne online distančně „D“ a která asynchronní formou (zadání samostatné práce) „S“.  Doposud platný rozvrh distanční výuky ve stupni PES 4 přestává od pondělí 7.12. platit.

 

Začátky jak prezenčních, tak distančních hodin jsou vyznačeny v bakaláři, kopírují zvonění ve škole.

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
7.05-8.50 8.00-8.45 8.55-9.40 9.55-10.40 10.50-11.35 11.45-12.30 12.40-13.25 13.35-14.20 14.30-15.15 15.25-16.10 16.20-17.05

 

Po dobu prezenční výuky a praktického vyučování je umožněno ubytování na DM a stravování ve školních jídelnách. Bližší informace Vám sdělí pracovníci konkrétních DM a jídelen, popř. je naleznete na webových stránkách daných zařízení.

Ve škole i na praxi platí hygienická opatření, se kterými jste byli v září seznámeni. Níže připomenutí těch nejdůležitější pokynů:

Pro naše studijní obory je povolena výuka zpěvu v rámci HV a výuka hry na dechové hudební nástroje (flétna), zařazení pohybových aktivit a plavání v rámci TV, protože výchovy (HV, TV, VV) jsou povinnými předměty vzhledem k profilu absolventa (jsou součástí maturitní zkoušky a absolutoria.

 

Informace k praxi

3A, 3B, 2PP – průběžná praxe probíhá při distanční výuce v MŠ v místě bydliště či v Kroměříži (tam, kde již nyní na praxi jste), při prezenční výuce vždy v zařízeních MŠ v Kroměříži. Bližší pokyny obdržíte od svých vyučujících praxe a Mgr. Dittrichové.

4A, 4B – po návratu z blokové praxe proběhne evaluace činností, kontrola deníků praxe, odevzdání smluv, vypořádání DPP. Poté bude obnovena praxe průběžná ve ŠD v Kroměříži. Bližší pokyny obdržíte od svých vyučujících praxe a Mgr. Dittrichové.

1PP – po návratu z blokové praxe proběhne evaluace činností, kontrola deníků praxe, odevzdání smluv, vypořádání DPP. Poté bude obnovena výuka ve škole v Kroměříži dle rotačního rozpisu. Bližší pokyny obdržíte od PaedDr. Millerové a Mgr. Dittrichové.

V případě jakýchkoliv problémů, nejasností kontaktujte Mgr. Dittrichovou (a.dittrichova@ped-km.cz, tel. 603 880 922).

 

Těšíme se na Vás, vítejte zpátky v lavicích.  Jana Vítková