Informace k organizaci výuky od 4. 1. 2021

Od ledna přejde školství do stupně PES 5, a to nejméně do 10.1. 2021. Co z toho pro nás vyplývá?
  1. všechny ročníky všech tříd se učí distančně (včetně 4A a 4B), výuka bude probíhat podle říjnového rozvrhu (rozvrh bez okýnek)
  2. distančně se realizuje i praxe
  3. povoleny prezenčně ve škole  jsou jen individuální konzultace, což pro VOŠ znamená, že lze realizovat individuální zkoušení (1 student:1 učitel)
  4. VOŠ má v lednu normálně zkouškové, individuální zkoušky (ústní, praktické) lze konat prezenčně ve škole, vše ostatní musí být distančně (skupinové testy, skupinové praktické zkoušky). Samozřejmě lze provést i ústní zkoušení či praktickou zkoušku online. O způsobu rozhoduje vyučující.
  5. nelze se ubytovat na DM, ani stravovat v jídelnách