Informace k organizaci výuky od 25. 1. 2021

Provoz škol a školských zařízení v období od 25. do 28. ledna 2021 nadále probíhá ve stejném režimu distanční výuky. Všechny ročníky se tedy učí distančně, distančně probíhá i praxe. Prezenčně ve škole mohou probíhat jen individuální konzultace (tedy v režimu 1 žák/student : 1 učitel).

29. 1. 2021 budou pololetní prázdniny.

Výpis vysvědčení dostanou žáci až po příchodu do školy, jakmile to bude z epidemiologických důvodů možné. Od 28. 1. 2021 bude klasifikace za 1. pololetí zpřístupněna pro žáky a jejich zákonné zástupce elektronicky – přes systém Bakaláři.