Informace k organizaci výuky od 21. 12. 2020

Dobrý den,

Na základě rozhodnutí Vlády ČR a MŠMT je ve dnech 21. a 22. 12. zakázána osobní přítomnost žáků a studentů ve škole a jsou stanoveny volné dny. Poslední den školy v tomto kalendářním roce je tedy pátek 18.12.2020. Vánoční prázdniny budou trvat do neděle 3. 1. 2021, od 4. 1. 2021 je opět obnovena výuka.

Nyní ještě není zřejmé, jakým způsobem bude výuka od 4. 1. 2021 organizována. Očekávejte prosím informaci na email a přes aplikaci Komens v Bakaláři, pošleme ji obratem, jakmile bude MŠMT  stanoveno, jaký stupeň opatření PES pro školství bude v lednu platit.

V případě PES 5 pro školství budou všechny třídy a ročníky SŠ vzdělávány výhradně distančně. Distančně by byla realizována i praxe. Zkouškové období studentů VOŠ by bylo realizováno taktéž online, popř. by se při nutnosti prezenčního zkoušení prodloužilo o další časový úsek dle situace PES.

V případě PES 4 pro školství by se prezenčně vzdělávaly ve škole jen třídy 4A a 4B, pro ostatní třídy SŠ by nastalo opět výhradně jen distanční vzdělávání a platil by rozvrh hodin z konce října, tedy „pěkný bez děr“. Praxe by probíhala v zařízeních, která jste měli v říjnu nasmlouvané buď v místě bydliště, nebo v Kroměříži. Zkouškové období studentů VOŠ by bylo realizováno formou individuálních konzultací (ústních zkoušek) nebo online, popř. by se při nutnosti prezenčního skupinového zkoušení prodloužilo o další časový úsek dle situace PES.

V případě PES 3 pro školství by platila rotační výuka, jak jsme ji zažili v prosinci. Do školy by prezenčně chodila 4A a 4B pořád. Ostatní třídy A by měli prezenční výuku v 1. a 3. lednovém týdnu, třídy B by měli výuku prezenčně ve škole v 2. a 4. lednovém týdnu. Platil by tedy rozvrh hodin z prosince kombinující prezenční/distanční výuku. Zkouškové období studentů VOŠ by bylo realizováno klasickým prezenčním způsobem.

Přeji Vám všem pokojné sváteční dny, hodně zdraví a optimistické vyhlídky v novém roce. Opatrujte se, odpočiňte přes vánoční prázdniny a užijte si rodinnou pohodu mezi lidmi, na kterých Vám záleží.

Jana Vítková