Informace k organizaci výuky od 11. 1. 2021

Provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021.

Všechny ročníky se tedy učí distančně, distančně probíhá i praxe. Prezenčně ve škole mohou probíhat jen individuální konzultace (tedy v režimu 1 žák/student : 1 učitel).

Nově je od 11. ledna 2021 na vyšších odborných školách umožněno konání zkoušek max. do 10 osob. Při organizaci zkoušek je nutné dodržovat hygienická a protiepidemická opatření.