Informace k organizaci výuky od 1. 3. – 11. 4. 2021

Od pondělí 1.3. do 11.4. včetně se omezuje pohyb osob a prodlužuje se DISTANČNÍ VÝUKA (včetně distanční realizace praxe)

V případě žáků a studentů, kteří budou do školy cestovat na individuální konzultace  z jiného okresu než okres Kroměříž, je potřeba mít u sebe vyplněný jeden z níže přiložených formulářů (čestné prohlášení) pro případ kontroly Policie ČR.