Informace k organizaci výuky od 1. 2. – 14. 2. 2021

Vláda ČR včera večer rozhodla, že se od 1. – 14. 2. 2021 pokračuje v distančním vzdělávání včetně praktického vyučování. Plánovanou blokovou praxi 4A, 4B a 1PP není tedy možno realizovat v plánovaném termínu.

Od  2. pololetí (1. 2. 2021) došlo ke změně stálého rozvrhu hodin (zejména u VOŠ). Změnil se tedy i rozvrh pro distanční výuku, přístupný je v systému Bakaláři.

Tištěný výpis vysvědčení dostanou žáci až po příchodu do školy, jakmile to bude z epidemiologických důvodů možné. Od 28. 1. 2021 je jejich hodnocení za 1. pololetí zpřístupněno elektronicky – přes systém Bakaláři.

Děkujeme za spolupráci v 1. pololetí a přejeme mnoho sil  do dalšího prapodivného pololetí!