HYGIENICKÁ OPATŘENÍ ŠKOLY UPRAVUJÍCÍ VSTUP VEŘEJNOSTI DO BUDOVY ŠKOLY

Prosíme veřejnost o dodržování následujících hygienických opatření, pokud vstupují do budovy školy:

V Kroměříž 31. 8. 2020                                             Mgr. Jana Vítková

ředitelka školy